آسیب شناسی و حرکات اصلاحی ورزشی

آسیب شناسی ورزشی علمی است که به بررسی صدمات و آسیب های ناشی از فعالیت های بدنی مختلف می پردازد. این آسیب ها شامل: صدمات و تخریب بافت های نرم بدن نظیر بافت عصبی، عضلانی یا سایر بافت ها نظیر، رباط،  منیسک، استخوان و… می باشد. حرکات اصلاحی نیز یکی از بخش های علوم ورزشی است که هدف آن پیشگیری و رفع برخی ناهنجاری های جسمانی (عصبی، عضلانی مانند SCI) توسط تمرین های بدنی است.

3d Illustration of Pain in leg

توانایی های عمومی
الف – برنامه ریزی برای بهره گیری از يافته هاي علوم آسيب شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي در موقعيت هاي واقعي
ب – تحلیل وضعیت های مربوط به مسائل حوزه آسیب شناسی ورزشي و حرکات اصلاحي
ج- توانایی تحقیق و به کارگیری يافته ها در فرايند تدريس / يادگيري
د – انجام پژوهش درگرایش های تخصصی خود و همکاری در امور پژوهشی ساير گرايش هاي رشته آسيب شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي
ه – تدریس دروس مربوط به گرایش تخصصی خود در دوره های کاردانی و کارشناسي رشته هاي گوناگون علوم ورزشي و حرکتي
توانایی های تخصصی
گرایش حرکات اصلاحی
الف- توانایی ارائه راهکارهای مناسب برای پیش گيري ، اصلاح و جلوگيري از پيشرفت ناهنجارهاي وضعيتي در آحاد مردم
ب- استفاده از آزمون های میدانی و آزمایشگاهی متناسب براي سنجش وضعيت بدني اقشار مختلف و تشخيص ناهنجاريهاي وضعيتي
ج- توانایی برنامه ریزی و تجویز حرکات اصلاحي مناسب متناسب با سنين گوناگون و جنس
د- انجام خدمات مشاوره ای در حوزه حرکات اصلاحی در مدارس ، ادارات ، کارخانه ها و باشگاه های عمومی و خصوصی
ه – راهنمایی ، مشاوره و برنامه ریزی برای آشنايي مربيان و ورزشکاران به اصول علمي و تکنيک هاي ساده در کنترل آسيب هاي ورزشي ناشي از ناهنجاري هاي وضعيتي
گرایش امدادگر ورزشی
الف- دانش آموخته این دوره دارای توانایی پیش گيري ، تشخيص ، مديريت باليني و بازتواني آسيب هاي اسکلتي عضلاني ورزشکاران مي باشد.
ب – امدادگرهای ورزشی می توانند خدمات تخصصی خود را در دبیرستان ها ، دانشگاه ها ، تيم هاي حرفه اي ورزشي ، بيمارستان ها ، کلينيک هاي بازتواني و مؤسسات صنعتي ارائه دهند.
ج- دانش آموخته این دوره به عنوان عضوی ازتیم مراقبت های بهداشتی فارغ التحصيل امداگر ورزشي تحت نظر يک پزشک و با همکاري ديگر اعضاي تيم پزشکي ( مراقبت هاي بهداشتي ) ، مديران ، مربيان و خانواده ها کار مي كنند.

د – راهنمایی ، مشاوره و برنامه ریزی برای آشنايي مربيان و ورزشکاران به اصول علمي و تکنيک هاي ساده در کنترل آسيب هاي ورزشي و پيشگيري از وقوع آن ها .