ژیمناستیک حضوری
ماهانه
570 هزار تومان
90دقیقه کلاس
باشگاه شهدای معلم
ژیمناستیک حضوری
ماهانه
365 هزار تومان
90دقیقه کلاس
در باشگاه بلوار ارتش
ژیمناستیک خصوصی
ماهانه
1/800 هزارتومان
60دقیقه کلاس
در محل انتخابی شما
ژیمناستیک آنلاین
ماهانه
360 هزار تومان
30دقیقه کلاس
آنلاین خصوصی

بیشتر بخوانید