برچسب: ورزش در خانه

تمرینات نشستی

این تمرینات نشستی آرام می‌توانند در خانه انجام شوند و به بهبود قابلیت حرکتی شما و پیشگیری از افتادن کمک کنند. اگر مدتی است که

راهنمای تمرینات روزانه

راهنمای تمرینات روزانه

تمرینات روزانه شامل تمرینات بدنسازی با وزن بدن خودتون است که با تکرار آن در هفته موجب افزایش قدرت ، تقویت عضلات و از همه