راهنمای تمرینات روزانه

تمرینات روزانه شامل تمرینات بدنسازی با وزن بدن خودتون است که با تکرار آن در هفته موجب افزایش قدرت ، تقویت عضلات و از همه مهم تر بر روی جسم و روحیه فرد بسیار تاثیر گذار است پس ورزش را همیشه در برنامه روزانه خود قرار دهید.

گرم کردن قبل تمرین (warmup)

 • پروانه (jumping jacks) —> 20 ثانیه
 • چرخش دست (arm circles) —> 30 ثانیه
 • زانو بلند (high knees) —> 20 ثانیه
 • دست ها باز و بسته (chest expansions) —> 30 ثانیه
گرم کردن
روز اول

تمرین روز اول

 • لانجز رو به جلو (lunges) —> x12
 • کرانچ معکوس (reverse crunches) —> x18
 • شنا – لمس سرشانه (shoulder taps) —> x20
 • سوپرمن (superman stretches) —> 30 ثانیه

تمرین روز دوم

 • برپی (burpees) —> x12
 • تویست روسی (sitting-twists) —> x15
 • شنا-ضربه پای صاف (plank leg raises) —> x12
 • قایق (count hollow hold) —> 20 ثانیه
روز دوم
روز سوم

تمرین روز سوم

 • اسکات (squats) —> x12
 • کرانچ دوچرخه (bicycle crunches) —> x20
 • شنا (push ups) —> x10
 • پل باسن (bridges) —> x20

تمرین روز چهارم

 • لانجز رو به جلو (lunges) —> x12
 • وی آپ (v-up) —> x12
 • شکم اسپایدرمن (spiderman side crunches) —> x14
 • شتری (backward camel stretch) —> x12
روز چهارم

تمرین روز پنجم

 • برپی (burpees) —> x12
 • کرانچ دوچرخه (bicycle crunches) —> x20
 • شنا-لمس سرشانه (shoulder taps) —> x20
 • پلانک (plank) —> 30 ثانیه
روز پنجم
روز ششم

تمرین روز ششم

 • اسکات با پرش (squats jumping) —> x12
 • شنا (push ups) —> x10
 • تویست روسی (sitting-twists) —> x15
 • سوپرمن (superman stretches) —> 30 ثانیه

تمرین روز هفتم

 • برپی (burpees) —> x12
 • کرانچ معکوس (reverse crunches) —> x18
 • پلانک (plank) —> 30 ثانیه
 • کوهنوردی (mountain climbers) —> 45 ثانیه